Persbericht

De Champions Cup stopt definitief.

Het bestuur van de Champions Cup heeft tot haar grote spijt moeten besluiten te stoppen met de organisatie van de Champions Cup.

Gorinchem, 30 augustus 2016 - Na ons persbericht van 10 juni jongstleden zijn er meerdere gesprekken geweest tussen het bestuur van de Champions Cup, de Gemeente Gorinchem, de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) en de zaalvoetbalvereniging Jogadores. Helaas hebben deze gesprekken er niet toe geleid dat het bestuur van de Champions Cup voldoende draagvlak voelt en ziet om de twintigste editie van de Champions Cup te organiseren.

Compromis

Het bestuur van de Champions Cup heeft in een uiterste poging om het toernooi doorgang te laten vinden een voorstel gedaan aan de SGS en de zaalvoetbalvereniging Jogadores. De gemeente Gorinchem zat bij dit voorstel als bemiddelende partij aan tafel.

Het voorstel om alle sponsoren, zowel die van de Champions Cup als de externe bordsponsoren in sporthal de Oosterbliek, samen goed zichtbaar te brengen op een videopresentatie, zodat dit niet ten koste zou gaan van de inrichting van de zaal gedurende het toernooi om de Champions Cup, werd in eerste instantie goed ontvangen.

Kort na uiteengaan van alle partijen werd dit compromis door de zaalvoetbalvereniging Jogadores alsnog als onacceptabel bestempeld. De uitlatingen van hun adverteerders moesten kosten wat kost, volgens contract met SGS, zichtbaar blijven. Het is onduidelijk of de adverteerders hierover gehoord zijn. De optie om de sponsoren van Jogadores een voor een te benaderen om de compromis te bespreken was vanwege - geen tijd - geen optie.

SGS

Het bestuur van de Champions Cup heeft telkens weer initiatief genomen richting de SGS, maar elke keer werd het bestuur van de Champions Cup teleurgesteld. Door zowel directie als Raad van toezicht. Zelfs afspraken richting wethouder Freije van de Gemeente Gorinchem werden niet nagekomen. Vertrouwelijke informatie lag binnen twee dagen op straat. In de afgelopen weken is gebleken dat de SGS voor ons als bestuur geen betrouwbare partner is.

Bemiddelaars

Het bestuur van de Champions Cup is de Gemeente Gorinchem dankbaar voor al haar inspanningen in de rol van bemiddelaar. De waardering die door de Gemeente aan ons als bestuur is geuit, maar met name als vertegenwoordiging van de 23.000 bezoekers die wij elk jaar mogen ontvangen, is bij ons als bestuur als zeer positief ervaren. Daarnaast mogen de sporters niet worden vergeten.

Een speciaal woord van dank richten wij aan de heer Klop als vertegenwoordiger van onze hoofdsponsor Proxsys voor zijn rol als bemiddelaar.

Zowel de hoofdsponsor als de Gemeente Gorinchem hebben er alles aangedaan om het toernooi doorgang te laten vinden. Helaas hebben ook zij geen invloed kunnen uitoefenen op het standpunt van Jogadores en de handelwijze van de SGS.

Vrijwilligerswerk

Door dit besluit zal Gorinchem in de kerstvakantie een groot, mooi en sportief evenement moeten gaan missen.

Het bestuur hoopt dat men inziet dat zij er alles, maar dan ook echt alles aan heeft gedaan om de Champions Cup doorgang te laten vinden. Tot haar grote spijt en teleurstelling is dit niet gelukt...

Namens het bestuur van de Champions Cup,

James Moerkerken
Secretaris